Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2013

lickmysneakers
Samej byłoby mi lepiej. Nie dlatego, że sama byłabym szczęśliwa. Myślałam, że jeśli kogoś pokocham, a później związek się rozpadnie, mogę tego nie przeżyć. Łatwiej jest być samemu. Bo jeśli się nauczymy, że potrzebujemy miłości i ją stracimy, jeśli będziemy na kimś polegać, zbudujemy życie wokół związku, a później wszystko się rozpadnie - czy taki ból da się przeżyć? Utrata miłości jest jak uraz, jak umieranie. Z tą różnicą, że umieranie ma swój koniec. A to? Może trwać wiecznie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromBuena Buena viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

February 27 2013

lickmysneakers
omg this is the cutes thing I've ever seen.
lickmysneakers
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
lickmysneakers
5089 a715 390
Chodź skarbie , napijmy się i zapomnijmy o tym że do siebie nie pasujemy.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viapermanent permanent
lickmysneakers
Play fullscreen
"Jest tak samo, może tylko trochę smutno
i nie mówisz dobranoc i nie mogę przez to usnąć
i może trochę pusto i znowu jest to rano
i znowu uwierzyć trudno, że marzenia się spełniają."
Reposted fromparadisse paradisse viapermanent permanent

February 02 2013

lickmysneakers

January 18 2013

lickmysneakers
5829 3c14 390
Reposted fromsuicide-scherzo suicide-scherzo viaeazyi eazyi
lickmysneakers
8760 ebf0 390
Reposted fromshakemedown shakemedown viaeazyi eazyi
lickmysneakers
lickmysneakers
5199 d01a 390
lickmysneakers
5714 ccb8 390
Reposted fromcaraseen caraseen viagriber griber
lickmysneakers
lickmysneakers
9283 445c 390
Reposted frommoniczen moniczen viakejtowa kejtowa
lickmysneakers
5455 15b5 390
Reposted fromkornea kornea viakejtowa kejtowa
lickmysneakers
8767 ab23 390
Reposted fromsowaaa sowaaa viakejtowa kejtowa
lickmysneakers
lickmysneakers
w samotnych spacerach jest coś dziwnego.. z jednej strony wiesz, że bardzo tego potrzebujesz, że musisz się wyciszyć, zmienić otoczenie, a z drugiej boisz się, że wtedy będziesz czuć się jeszcze bardziej samotna ze sobą, swoimi problemami i zmartwieniami. 
Reposted fromkatalama katalama viagriber griber
lickmysneakers

Reposted fromlugola lugola viagriber griber
lickmysneakers
6714 c0c2 390
Reposted fromsilla silla viagriber griber
lickmysneakers
7468 7837 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl