Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

lickmysneakers
lickmysneakers
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"

April 21 2018

lickmysneakers
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viainsanedreamer insanedreamer

April 20 2018

lickmysneakers
4292 4295 390
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viainsanedreamer insanedreamer
lickmysneakers
6660 7035 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
lickmysneakers
lickmysneakers
4877 2174 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
lickmysneakers
lickmysneakers
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viainsanedreamer insanedreamer
lickmysneakers
5453 eb3c 390
Reposted fromundertow undertow viainsanedreamer insanedreamer
9247 9279 390

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

8703 235d 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viakejtowa kejtowa

April 05 2013

lickmysneakers
Samej byłoby mi lepiej. Nie dlatego, że sama byłabym szczęśliwa. Myślałam, że jeśli kogoś pokocham, a później związek się rozpadnie, mogę tego nie przeżyć. Łatwiej jest być samemu. Bo jeśli się nauczymy, że potrzebujemy miłości i ją stracimy, jeśli będziemy na kimś polegać, zbudujemy życie wokół związku, a później wszystko się rozpadnie - czy taki ból da się przeżyć? Utrata miłości jest jak uraz, jak umieranie. Z tą różnicą, że umieranie ma swój koniec. A to? Może trwać wiecznie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromBuena Buena viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

February 27 2013

lickmysneakers
omg this is the cutes thing I've ever seen.
lickmysneakers
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
lickmysneakers
5089 a715 390
Chodź skarbie , napijmy się i zapomnijmy o tym że do siebie nie pasujemy.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viapermanent permanent
lickmysneakers
Play fullscreen
"Jest tak samo, może tylko trochę smutno
i nie mówisz dobranoc i nie mogę przez to usnąć
i może trochę pusto i znowu jest to rano
i znowu uwierzyć trudno, że marzenia się spełniają."
Reposted fromparadisse paradisse viapermanent permanent

February 02 2013

lickmysneakers

January 18 2013

lickmysneakers
5829 3c14 390
Reposted fromsuicide-scherzo suicide-scherzo viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl